1.          OTVORENI BRZOPOTEZNI TURNIR

PODRŽAJKA (Podržajevka)

 

Datum natjecanja: subota, 18. studenog 2023 (18. november),

s početkom u 15.00 sati

Mjesto:                   Šahovski dom Brajda, Blaža Polića 2/2, Rijeka
Organizatori:          ŠK Postojna, ŠK Rijeka

Sponzor:                Ivo Podržaj
Sistem:                  švicarski, 15 kola, 5 min po igraču (više od 100 igrača – 18 kola)
Pravo  nastupa:      Svi ljubitelji šaha (sa FIDE ID brojem)
Prijavnina:              10 eura ; GM i WGM oslobođeni
Rok za prijave:       Petak, 17. studenog 2023/ prijava na dan turnira: 15 eura

Nagradni fond 1960 eur (glavne 1475, žene 375 , posebne 110 eur)

Nagrade (u eurima) :

 

Glavne: 

1. mjesto:           

2. mjesto:           

3. mjesto:            

4. mjesto:          

5. mjesto:             

6. – 10. mjesto:   

11.-15. mjesto:   

16.-20. mjesto:   

21.-30. mjesto:    

 

350

250

150

100

75

40

30

20

10

Žene:

Ovisno o broju igračica, 4 nagrade

20 i više :      200/100/50/25

19 igračica:  190/pola od 1./pola od 2./   pola od 3.

18 igračica:  180/pola od 1./pola od 2./   pola od 3.

 

Itd….

 

Specijalne nagrade:

- 80. mjesto:

- 100. mjesto:

- 120. mjesto:

 

 

 

20

20

10

 

Lutrija:

3 nagrade po 20 eura

Nagrade nisu kumulativne. Svaki igrač može dobiti samo jednu novčanu nagradu.

 

Rekviziti:

organizatori osiguravaju opremu za prvih 100 prijavljenih igrača/čica

 

Turnir se rejtingira za FIDE brzopoteznu rejting listu.

 

KONTAKT:

 

Vladimir Slejko
Cell.: 00386-41-353-825
E-mail:
vsp@siol.net

Bojan Birk, Chief Arbiter
E-mail: bojan.birk@gmail.com

 

Andrej Žnidarčič
Cell.: 00 386 68 171 995

E-mail: andrej.znidarcic@elkatv.si

Internet:

ŠAHOVSKI UTRIP: www.drustvo-sahpiran.si