ŠAHOVSKA TEORIJA

 

 

 

* Šuc-Janželj, komentar